آجیل و خشکبار
آخرین محصولات
مقدار سفارش بر حسب کیلوگرم می باشد
مقدار سفارش برحسب کیلوگرم می باشد
مقدار سفارش برحسب کیلوگرم می باشد
مقدار سفارش بر حسب کیلوگرم می باشد
مقدار سفارش بر حسب کیلوگرم می باشد

ماش بومی فله

7000 تومان
مقدار سفارش برحسب کیلوگرم می باشد
مقدار سفارش برحسب کیلوگرم می باشد
مقدار سفارش بر حسب کیلوگرم می باشد
قیمت روی این محصول ۲۶۹۰۰ تومان، قیمت فروشگاه ۲۶۰۰۰ تومان (۳/۵ درصد تخفیف)
قیمت روی این محصول ۲۵۹۰۰ تومان، قیمت فروشگاه ۲۵۰۰۰ تومان (۳/۵ درصد تخفیف)
پیشنهاد فروشگاه
محبوب ترین محصولات